Jeśli skorzystasz z materiałów, wpisz się do księgi gości
PRACA DYPLOMOWA 2005r
PROJEKT PARKINGU PODZIEMNEGO NA TERENIE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, MIĘDZY BUDYNKIEM C7 I UL.HOENE-WROŃSKIEGO
(Prezentacja w Microsoft PowerPoint 2,35 MB)

Budownictwo Podziemne III  2005r.
Opis technologii wykonania skrzyżowania podziemnego na ulicy Bardzkiej i Armii Krajowej we Wrocławiu metodą mediolańską.
Inżynieria Miejska III  2005r.
Projekt osadnika o ścianach kątowych żebrowanych
Organizacja robót inżynieryjnych  2005r.
Rysunki zagospodarowania  placu budowy pod garaż podziemny, kosztorys inwestycji i harmonogram z zatrudnienia pracowników i maszyn.
Budownictwo Podziemne II  2004r.  
Projekt skrzyżowania podziemnego na ulicy Bardzkiej i Armii Krajowej we Wrocławiu. Konstrukcje tunelu stanowi nawa dwukomorowa z dwoma pasami ruchu w dwóch kierunkach. W pliku do pobrania znajdują się rysunki 4 koncepcji tunelu, obliczenia statyczne wykonane w Robot Millennium przyjętego  wariantu, przekroje oraz rysunki zbrojenia.
Budownictwo Podziemne I  2004r.  
Tematem mojego seminarium była: Renowacja przewodów metodą natryskiwania powłok wykonana w prezentacji Microsoft PowerPoint. Ze powodu ograniczonej pojemności serwera nie jestem w stanie umieści jej wam do przejrzenia.
Inżynieria Miejska II  2004r.  
Tematem mojego seminarium była: Renowacja punktowa przewodów oraz przykanalików wykonana w prezentacji  Microsoft PowerPoint. Ze powodu ograniczonej pojemności serwera nie jestem w stanie umieści jej wam do przejrzenia.
Inżynieria Miejska I  2004r.  
 Garaż jednokondygnacyjny o ścianach kątowych i stropie grzybkowym. Obliczenia statyczne obejmowały: strop, słup i stopę. Do pobrania znajdują się obliczenia wymienionych  elementów konstrukcyjnych jak również rysunki.
Fundamentowanie III   2004r.   
Do wykonania miałem dwa ćwiczenia: 1. Ława na podłożu sprężystym, znajdziecie do pobrania w pliku rysunki konstrukcyjne. 2. Fundament blokowy pod pompę wirową, udostępniam obliczenia wykonane w Mathcadzie 2001 oraz rysunki.
Fundamentowanie II   2004r.  
Wykonałem dwa ćwiczenia:1 -  Ścianka szczelinowa rysunek zbrojenia; 2 - Ściana oporowa rysunek zbrojenia
Konstrukcje betonowe — obiekty  2004r.  
Projekt zbiornika cylindrycznego na ropę przekryty kopułą. Znajdziecie tu moje obliczenia i rysunki koncepcyjne i konstrukcyjne ścian i płyty dennej
Konstrukcje stalowe — obiekty  2004r.  
 Projekt wiaty stalowej. Znajdziecie tu moje obliczenia i rysunki koncepcyjne i  konstrukcyjne
Koleje    2004r.  
Projekt koncepcyjny linii kolejowej jednotorowej  Wrocław Pracze - Ozorowice oraz mijanki Ozorowice. Znajdziecie tu niweletę toru przekroje normalne i na szlaku plan sytuacyjny i przekrój przez mijankę Ozorowice.
Dynamika budowli  2004r.   
Obliczenie belki statycznie niewyznaczalnej obciążonej siłami dynamicznymi.
Drogi i ulice   2004r.   
Projekt drogi klasy GP. Przyjęto prędkość projektową Vp = 80 km/h. Są tu niweleta, przekroje normalne oraz odcinek miejski, roboty ziemne dwóch wariantów drogi
Mosty  2004r.  
Projekt mostu w wersji betonowej i stalowej. Znajdziecie tu widok, przekroje podłużny i poprzeczne
Komputerowe wspomaganie projektowania  2004r.  
Projekt obudowy ŁP: rysunki i obliczenia w Robot Millenium
Komputerowe wspomaganie w geotechnice  2004r.  
Sprawdzenie stateczności skarpy przed podcięciem i po podcięciu oraz zaproponowanie metody wzmocnienia.
Konstrukcje metalowe - podstawy  2003r.  
Projekt hali.
Kosztorys  2003r.  
Kosztorys - domek jednorodzinny
Budownictwo ogólne   2002r.   
Obliczenia podstawowych elementów kostrukcyjnych domku jednorodzinnego
do góry

Copyright©2004-2015 Maniek